Chồng đi công tác, vợ nhờ bạn chồng sửa hộ ống nước