Câu chuyện Giáng sinh: Bạch Tuyết, sự cám dỗ của Quả táo đỏ