[FCDC-119] Em nhân viên mới với bộ đồ lót cực dâm khiến sếp không thể chịu nổi