[IPX-583] Tsubasa Amami và anh thanh niên số hưởng